Uraz głowy a zespół pourazowy

Niestety u części wyleczonych pacjentów(także po lekkich urazach głowy) występuje tzw. zespół pourazowy. Charakteryzuje się on:
– bólami głowy,
– zawrotami głowy,
– zaburzeniami pamięci,
– nudnościami,
– podwójnym widzeniem,
– szumem (lub „dzwonieniem”) w uszach,
– zaburzeniami uwagi,
– zmianami osobowości.

U niektórych poszkodowanych objawy te z czasem mijają. Istnieje jednak pewna grupa pacjentów, u których leczenie zespołu pourazowego jest długotrwałe.
Urazów głowy, nawet tych najsłabszych nie można bagatelizować, jak najbardziej celowe wydaje się wprowadzenie profilaktyki i minimalizowanie możliwości urazów.
Można to osiągnąć m.in. poprzez:
1. używanie kasków ochronnych,
2. korzystanie z profesjonalnego, bezpiecznego sprzętu sportowego,
3. treningi pod opieką doświadczonego instruktora.

Uraz głowy pierwsza pomoc

Opatrujemy poszkodowanemu ranę na głowie jałowym opatrunkiem (patrz „Zranienia i krwawienia”). Możemy także w przypadku ,,guza” na głowie zastosować zimny kompres z uciskiem. Jeśli występuje krwawienie, postępujemy jak przy krwotokach (patrz: „Zranienia i krwawienia”).

Jeżeli sami musimy przenosić poszkodowanego, układamy go w pozycji leżqcej na boku lub na plecach.

Urazy głowy

Ten rodzaj urazów i stłuczeń zasługuje na szczególną uwagę, gdyż mogą być one nawet niebezpieczne dla życia! W domu najczęstszą przyczyną urazów głowy bywa poślizgnięcie albo upadek z wysokości, na przykład ze stołka, krzesła, drabiny czy parapetu okna.
Odniesione wskutek tego urazy głowy mogą być różnorodne: od zranienia skóry głowy z mniej lub bardziej obfitym krwawieniem -poprzez wstrząs mózgu – aż do złamania pokrywy czaszki i ciężkiego uszkodzenia tkanki mózgowej.

Widoczne na skórze głowy zranienie nie zawsze odpowiada lekkiemu tylko uszkodzeniu głowy. Nawet przy niewielkim zranieniu może wstqpić poważne lub nawet ciężkie uszkodzenie mózgu. Cennq wskazówkę stanowi tu objaw utraty przytomności. Bowiem nawet trwajqca przez kilka sekund utrata przytomności może wskazywać na wstrzqs mózgu. Dlatego każdy ranny w głowę wymaga bacznej obserwacji. Nie wolno mu zezwolić na wysiłek fizyczny, należy wygodnie ułożyć i zmierzyć tętno. (Patrz: „Omdlenia”) Zwolnione tętno — poniżej 60 na minutę, wymaga przyspieszonego wezwania lekarza.